Previous Next

Kontakt z nami. Lokalizacja firmy

Jesteś zainteresowany ofertą naszej firmy? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat produktów które oferujemy?
Skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów. Nasi sprzedawcy z chęcią udzielą Państwu szczegółowych informacji dotyczących prezentacji firmy czy obiektu turystycznego na Rynku Wschodnim lub Zachodnim.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą!Kliknij tutaj aby zobaczyć numery kontaktowe naszych doradców.

Andrzej:

+48 698 068 148


Stanisław:

+48 604 863 794


Grzegorz:

+48 508 464 664
Dane firmy:
Aktru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-020 Wieliczka
ul. Gdowska 22 A

NIP: PL 683 19 41 323
REGON: 120054951
KRS: 0000234892
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN

Santander Bank Polska S.A. oddział w Wieliczce
IBAN: PL 42 1090 2053 0000 0001 0391 6431
SWIFT code: WBKPPLPP

Sekretariat:
tel./fax: +48 12 288 97 97
mobile: +48 698 068 148
mobile: +48 508 464 664
e-mail: aktru@aktru.pl
www.aktru.pl |

Rozporządzenie RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AKTRU Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczka ul. Gdowska 22A.

2. Możecie się Państwo skontaktować z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres AKTRU Sp. z o.o. Gdowska 22A; 32-020 Wieliczka lub poprzez wiadomość pod adresem email: aktru@aktru.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza

- kontaktowego- art. 6 ust. 1 lit. fRODO (prawnie uzasadniony interes - udzielenie odpowiedzi na wiadomość) -obsługi procesu

- handlowego w tym składanych reklamacji- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy/zlecenia); art. 6 ust. 1 lit. c ROD (obowiązek prawny),

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator współpracuje

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;

6. Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani / Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego,
b) okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
c) po okresach wskazanych w pkt a) - b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7. Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli dane Państwa nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne i wymagane do realizacji celów wskazanych w pkt 3;

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. < Lokalizacja:
Zapraszamy do naszej firmy, gdzie na miejscu podamy Państwu wszelkie szczegółowe informacje związane z usługami, które oferujemy. Poniżej mapa dojazdu do naszej siedziby.


Polecamy:

responsywne strony, prezentacje internetowe z pełnym optymalizowaniem dla znakomitego pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych, w Internecie cyrylicznym oraz na rynku zachodnioeuropejskim.


Top.Mail.Ru